Brights Radionice Digitalnog pripovijedanja u Rijeci | Matica Hrvatska Orebić

Brights Radionice Digitalnog pripovijedanja u Rijeci

U okviru projekta Brights Project kojeg u Hrvatskoj provodi Centar za tehničku kulturu Rijeka, u ponedjeljak 23. i utorak 24.04. u Rijeci je održan druga faza tečaja: radionica licem u lice ”Korištenje metodologije digitalnog pripovijedanja na temama obrazovanja za globalno građanstvo”. Radionicama u trajanju od 10h su se pridružili odabrani profesori i radnici s mladima, kojem je pristupila i predsjednica Ogranka Matice hrvatske u Orebiću, Tina Bikic. Preduvjet sudjelovanju na radionicama bio je završen online tečaj u trajanju od 20 sati pod nazivom, ”Pristup obrazovanju za globalno građanstvo kroz digitalno pripovijedanje”, koji je imao za cilj pružiti profesorima i radnicima s mladima koji rade s mladim osobama od 13 do 19 godina specifičnu metodologiju za implementaciju obrazovanja za globalno građanstvo kroz tehniku digitalnog pripovijedanja u školama i neformalnom obrazovnom kontekstu. Cilj tečaja je odgovoriti na krucijalne potrebe za obrazovanjem koje se javljaju među mladim ljudima, kao što su interkulturalne i međukulturalne vještine, kritičko razmišljanje, suradnja i projektno učenje, kreativnost i digitalna pismenost.

Nakon završene prve i druge faze tečaja i usavršavanja u spomenutom polju, slijedi finalna faza tečaja u kojoj ćemo s mladima provesti radionice u kojoj će mladi naučiti izrađivati svoje digitalne priče o globalnim izazovima uključujući održivi razvoj i životne stilove, socijalno uključivanje i kulturalnu raznolikost, rodnu jednakost, mir i ljudska prava, aktivno građanstvo i demokraciju. Gotove priče poslat ćemo na na natječaaj za najbolju digitalnu priču koji se također održava u okviru Brights Project. Brights projekt provodi se u Belgiji, Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji uz sufinanciranje Europske komisije kroz program Erasmus+.