Izborna skupština Matice hrvatske u Orebiću | Matica Hrvatska Orebić

Izborna skupština Matice hrvatske u Orebiću

Ogranak Matice hrvatske u Orebiću poziva na izbornu skupštinu Udruge, koja će se održati u Pomorskom muzeju Orebić, u ponedjeljak 25.03.2019., s početkom u 18h.

Pozivaju se svi članovi Udruge da se odazovu ovom pozivu. Ovaj poziv oglašen na web i facebook stranici Matice hrvatske Orebić, oglasnim pločama u Orebiću, te na stranici orebic.com.hr. Mole se članovi Ogranka Matice hrvatske u Orebiću da obavijeste ostale članove o dolasku.

D N E V N I R E D

1. Otvorenje redovne sjednice Skupštine Udruge i utvrđivanje broja nazočnih radi kvoruma
2. Prijedlog i usvajanje dnevnog reda
3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Godišnji narativni i financijski izvještaj o radu Ogranka Matice hrvatske u Orebiću za 2018. godinu
5. Biranje predsjednika/predsjednice
6. Biranje člana nadzornog odbora
7. Razno

 

Radujemo se vašem dolasku.

Predsjedništvo Matice hrvatske u Orebiću