Izložba Anamarije Kahrić | Matica Hrvatska Orebić

Izložba Anamarije Kahrić

U organizaciji Matice hrvatske Orebić održat će se izložba slika slikarice Anamarije Kahrić iz Splita u crkvici Nuncijata. Izložba je otvorena od 8.7. do 14.7. 2019. od 19:30 h.