Ogranak Matice hrvatske u Orebiću poziva na redovnu godišnju skupštinu | Matica Hrvatska Orebić

Ogranak Matice hrvatske u Orebiću poziva na redovnu godišnju skupštinu

Ogranak Matice hrvatske u Orebiću poziva na redovnu godišnju skupštinu Udruge, koja će se održati u dvorani Općine Orebić, u ponedjeljak 03.09.2018., s početkom u 20h.

Pozivaju se svi članovi Udruge da se odazovu ovom pozivu. Ovaj poziv oglašen na web i facebook stranici Matice hrvatske Orebić, oglasnim pločama u Orebiću, te na stranici orebic.com.hr. Mole se članovi Ogranka Matice hrvatske u Orebiću da obavijeste ostale članove o dolasku.

 

D N E V N I   R E D

  1. Otvorenje redovne sjednice Skupštine Udruge i utvrđivanje broja nazočnih radi kvoruma
  2. Prijedlog i usvajanje dnevnog reda
  3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  4. Godišnji narativni i financijski izvještaj o radu Ogranka Matice hrvatske u Orebiću za 2017. godinu
  5. Neopoziva ostavka dosadašnje predsjednice Tine Bikić
  6. Donošenje odluke o prihvaćanju privremene izvršiteljice/lja dužnosti do izbora novog/e predsjednika/ice
  7. Razno

Radujemo se vašem dolasku.

Predsjedništvo Matice hrvatske u Orebiću