ERASMUS+ ”Rethink the future-Reinvent the city”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus Plus+ je projekt razmjene mladih, svojevrsni umjetničko-obrazovni eksperiment, pod nazivom ”Rethink the future- Reinvent the city” ili promisli budućnost -izmisli grad” koji bi povezao mlade iz 6 različitih dijelova Europe, da putem umjetničkih intervencija u gradsku stvarnost preispitaju budućnost zajedničkog subivanja. Mladi će u tom procesu neformalnih metoda učenja; inovativne umjetničke prakse i interkulturalnog dijaloga te razmjenom znanja i vještina u zajedničkoj kreaciji ponuditi ”novi koncept grada”, posebno se fokusirajući na budućnost zajednice i relevatnih promjena kojima bi oni mogli pridonijeti.

Promišljati budućnost znači za početak promišljati nove stabilnosti, nova riješenja koja će putem neformalnog obrazovanja i interkulturnog dijaloga ponuditi ključne alate za skladnije društvo. Uvažavati kulturološke različitosti jedan je od glavnih temelja za stvaranje mira i tolerancije među budućim naraštajima u Europi.

Oblikovanje stvaralačkih mogućnosti i kulturne svijesti za 21. stoljeće teška je i kritička ali i neizbježna zadaća. Sve snage društva moraju se angažirati u nastojanju da novi naraštaji ovog stoljeća steknu znanja i umijeća te možda najvažnije, vrijednosti i uvjerenja, etička načela i moralna usmjerenja koja će ih učiniti odgovornim europskim građanima i jamcima održive budućnosti.

Priznavanje primjenjivosti umjetnosti u procesu učenja te njezine uloge u razvoju kognitivnih i socijalnih vještina kod mladih, u promicanju inovativnog mišljenja i kreativnosti, te poticanja takvog ponašanja i vrijednosti koje jačaju društvenu snošljivost i slave različitost; umjetnost ne poznaje granice a ”grad budućnosti” ne smije biti opresivan prema kulturološkim različitostima.

Ciljevi projekta:
-Revaloriziranje umjetnosti, umjetničkog odgoja i obrazovanja – označajući umjetnički odgoj i obrazovanje važnim faktora društvene promjene. Umjetnički odgoj, kao etička i civilna tvorevina, predstavlja osnovno sredstvo socijalne integracije, te može pomoći pri rješavanju kritičnih problema s kojima se moderna Europa danas suočava.

-Smatramo da međunarodnom razmjenom mladih radimo na gradnji multikulturalnog okruženja u budućnosti, te usavršavanju mladih kroz umjetničko-obrazovne metode koje osiguravaju puni razvoj osobe, jačaju poštivanje ljudskih prava i sloboda jer u doticaju s drugim kulturama – stvaramo prostor kreativne igre koja gradi razumijevanja i prijateljstvo.

-Svijest i poznavanje kulturnih praksi i umjetničkih oblika jačaju osobne i kolektivne identitete i vrijednosti te pridonosi čuvanju i promicanju kulturne raznolikosti. Umjetnički odgoj razvija kulturnu svijest, promiče kulturne prakse i ujedno je sredstvo kojim se poznavanje i uživanje u umjetnosti i kulturi prenosi od jednog naraštaja do drugog.

Koja je poveznica ovog projekta i programa Erasmus+?

– Osposobljavanje i usavršavanje mladih kroz umjetničke sposobnosti, kreativno razmišljanje, kritičko mišljenje, otvorenost

– Uspostavljanje interkulturalnog dijaloga, veća međukulturalna osvještenost

-Osnaživanje mladih da postanu budući inovatori i pokretači promjena u svojoj zajednici, veća motiviranost

– Uključujući mlade s ograničenim mogućnostima gdje im geografska udaljenost/ruralna sredina/ nije omogućavala kvalitetan umjetničko-obrazovni program da kroz inovativne metode učenja, umjetničke prakse i razmjenu znanja steknu nova iskustva i vještine, bolji obrazovni rezultati

-Stvaranje sinergije između umjetnosti i obrazovanja u promicanju kreativnog učenja najbolje se ostvaruje putem partnerstva koja žele staviti umjetnost i kulturu u središte svojih interesa i ciljeva, točnije, uzimajući je kao važnu metodu i praksu koja ima moć promjene društva i sredine u kojoj se nalazimo. Konačno, mobilnost nije samo putovanje preko granice, mobilnost i suradnja različitih organizacjia jest svojevrstan portfolio novih ideja, vrijednosti, razumijevanja drugih kultura i njihovih tradicija kao i zajedničkog učenja.